ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ហឺប៉ីប្រូមប្រីសអាហរ័ណនីហរ័ណនិងអ៊ិចត្រេឌីងខូអិលធីឌី

អាសយដ្ឋាន

បន្ទប់លេខ ១១០៩ ប្លុក A អាគារអន្តរជាតិ Yintai លេខ ៣៣ ផ្លូវ Guang-An ខេត្ត Shijiazhuang ប្រទេសចិន។
លេខកូដប្រៃសណីយៈ ០៥០០២១

ទូរស័ព្ទនិងទូរសារ

T: + ៨៦-៣១១-៨៩១០៥២៨០, ៨៩១០៥២៨១, ៨៩១០៥២៩៨
F: + ៨៦-៣១១-៨៩១០៥២៨៩ / ៨៩១០៥២៩៩

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើវាមកពួកយើង