វិញ្ញាបនបត្រប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាព

ហឺប៉ី prolink នាំចូលនិងនាំចេញធ្វើពាណិជ្ជកម្មពាណិជ្ជកម្ម។ ដាក់គុណភាពនៅកន្លែងដំបូង។

ពីក្រណាត់កាត់កាត់ដេរខ្ចប់គ្រប់ជំហានដែលយើងត្រួតពិនិត្យគុណភាពស្របតាម ISO9001 system.meet តម្រូវការអតិថិជន។

ជាច្រើនឆ្នាំយើងបានទទួលការកោតសរសើរពីអតិថិជនរបស់យើងជាមួយនឹងតម្លៃនិងគុណភាពខ្ពស់។

យើងនឹងបន្ត ISO9001 ជាស្តង់ដារផ្តល់សេវាកម្មប្រកបដោយគុណភាពដល់អតិថិជន!

 

9..(1)


ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ ខែតុលា -២០២០